Skip to main content

Så fungerar rådgivningen

Boka
tid

Välj först en ledig mötestid som passar dig. Fyll i nödvändiga uppgifter för mötet. Välj mellan möte per telefon eller digitalt möte. Genomför betalningen. När betalningen gått igenom får du bekräftelse per e-post gällande din bokning och betalning.

Inför rådgivningen

För att utnyttja mötestiden så effektivt som möjligt är det viktigt att du är förberedd. Du kan stolpa upp frågor i punktform. Ha gärna eventuella skriftliga handlingar hos dig vid mötet. Sitt gärna i en lugn miljö, ha telefonen tillräckligt laddad och se till att du har möjlighet att föra anteckningar.

När det är dags för rådgivning kommer en av våra rådgivare att kontakta dig. Om du har valt digitalt möte får du en stund före mötet en länk till det digitala mötesrummet.

Vid digitalt möte behöver du ha programmet Microsoft Teams installerat på din dator. Om du ännu inte har det, kan du ladda ner det genom att klicka på länken nedan.

Ladda ner Microsoft Teams

Under rådgivningen

Mötet inleds med att du berättar om ditt ärende, varefter rådgivare och du samtalar. Här finns utrymme att ställa frågor. Målet är att bedöma din situation juridiskt och finna en väg framåt. Rådgivaren kommer att presentera olika alternativa vägval och förklara vad dessa kan betyda för dig, juridiskt, praktiskt och ekonomiskt. Slutligen kommer rådgivaren ge dig en rekommendation och föreslå en översiktlig handlingsplan, så att du vet hur du ska agera framöver.

Två typer av rekommendationer

Egen hantering

På Goda Råd strävar vi alltid efter att ge dig råd som gör att du kan hjälpa dig själv. Målet med detta är att ge dig de verktyg du behöver för att komma överens med din motpart. Det är oftast enklast, billigast och snabbast att genom förklarande juridiska argument övertyga din motpart om en lösning som kan accepteras av båda parter.

Anlita ombud

I vissa situationer är det av största vikt att anlita ombud. Om situationen har nått så långt, eller är av sådan karaktär, att vi bedömer att ombud absolut behövs kommer rådgivaren att informera dig om detta, samt om anledningen till den bedömningen. Av rådgivaren kan du få veta hur stegen i ärendehantering hos ombud ser ut, vilka risker och kostnader som typiskt sett finns, och vilken tidsåtgång du kan behöva räkna med.

Första hjälpen med anlitande av ombud

Matchning

Om du vill kan vi bistå dig med att hitta lämpligt ombud genom vår tilläggstjänst Matchning. Den går i korthet ut på att vi matchar dina förutsättningar mot kvalificerade jurister för att därigenom förbättra dina möjligheter till framgång i ärendet. Vi kontaktar erfarna ombud som har rätt kompetens, erfarenhet och övriga personliga egenskaper för just ditt ärende, för kontroll av möjligheterna för denne att ta hand om ditt case. Efter ditt godkännande överlämnar vi underlaget i ditt ärende till ombudet.