Skip to main content

Om oss

Goda Råd är oss veterligen Sveriges första och enda fristående rådgivningstjänst för bostadsjuridik.
Med rådgivningstjänst menar vi goda råd i ditt ärende som du får av oss mot bakgrund av juridisk utbildning och erfarenhet, med målet att du ska kunna hjälpa dig själv.
Med fristående menar vi att vår verksamhet är själva rådgivningen och vi har inte som mål att få in ditt ärende till oss för att sedan driva det i egenskap av ombud.
Vi blir alltså nöjda om vi är till hjälp för dig genom goda råd. Därför kan du lita på att du från oss får höra det vi tänker att du, för ditt ärendes och din ekonomis bästa, behöver höra.

Vilken roll fyller Goda Råd på marknaden?

När någon hamnar i situation där juridisk hjälp behövs är det svårt att veta om det är värt att anlita ombud och i så fall veta hur man väljer rätt. På ena sidan finns personen med de många frågorna. På andra sidan finns många ombud, som gärna hjälper till och som gärna driver dessa ärenden. Goda Råd fyller rollen av ett mellanled av specialister. Våra experter svarar på dina frågor innan du vänder dig till ett ombud. På så sätt får du ställa dina frågor för att orientera dig bättre först. Vi finns där till din hjälp även med valet av ombud, så att valet sker relaterat till dina behov, relaterat till ombudens kunskaper och egenskaper. På så sätt slipper du chansa på att det blir rätt val. Vi är inte som de andra. Vi är allmänhetens rådgivare i bostadsfrågor.

När nöden är som störst, ska hjälpen vara som närmast

Det är alltid emotionellt tufft att hamna i konflikt och att försöka hantera den tålmodigt och strategiskt. Ingenting blir lättare av det samtidigt står stora summor står på spel. Det är i detta läge naturligt att känna sig lurad, ensam och utelämnad. Tanken är att Goda Råd i stunder som dessa ska stå redo med kort varsel och vara endast ett samtal bort. Vår affärsidé bottnar i en vilja och en drivkraft att hjälpa den som befinner sig i ett kritiskt läge, i stunder då frågorna är många och relevanta svar känns svåra att finna.

Alla rådgivare är utbildade jurister med praktisk erfarenhet av bostadsjuridik

Goda Råd har höga krav på sina medarbetare. Endast personer som är utbildade jurister samt har praktisk erfarenhet av bostadsjuridik kan agera som rådgivare. Utöver dessa höga kunskapskrav, sätter Goda Råd även ribban högt när det gäller social kompetens och förmågan att uttrycka sig enkelt, tydligt och begripligt i komplexa sammanhang. För vår verksamhet är det också viktigt att alla rådgivare har ett verkligt intresse för personer som de ska hjälpa, och lyhördhet är en egenskap vi värderar högt när vi anställer. Alla dessa krav på vår personal ställs för att våra kunder ska känna sig trygga och säkra när de vänder sig till Goda Råd.