Skip to main content

Välkommen till Goda Råd

Förmånligt erbjudande till dig som är Nabomedlem

Rådgivningslinjen för dina bostadsjuridiska frågor. Nu med rabatt.

Genom vårt samarbete med Nabo kan vi nu erbjuda alla bostadsättsägare som är medlemmar i Nabo en rabatt på 10% på rådgivningsamtal genom Goda Råd. Rabatten gäller vid rådgivning för såväl köp/sälj av bostadsrätt som bygg/entreprenad.

Rådgivning
bostadsaffär

Rådgivningstjänsten riktar sig till dig som har köpt eller sålt en bostad eller lokal, eller som planerar att göra det. Behovet av tjänsten kommer ofta som en blixt från klar himmel. Frågeställningar som uppkommer kan typiskt sett bero på exempelvis en fuktskada, mikrobiell påväxt (mögel), areaavvikelser (antalet kvm eller fördelningen mellan bo- och biyta), felaktigt utförda elinstallationer och ventilationsfel p.g.a. flyttat kök.

Om man inte är säker på juridiken kring köprättsliga fel och vill få en fördjupad inblick i vad lagen säger och hur domstolarna dömer, då är det fördelaktigt att använda sig av rådgivningstjänsten Goda Råd.

Rådgivning 30 min/1 345 kr Boka tid här

Rådgivning bygg & entreprenad

Rådgivningstjänsten riktar sig främst till dig som redan har, eller planerar att beställa entreprenadarbeten. Det kan handla om renovering eller om något annat mer omfattande arbete på din lägenhet.

Några vanliga saker att vara oense kring vid entreprenader är exempelvis vad som ingår i en offert och vad det tillkommer kostnader för, men även kvalitén i utförandet, farhågor om okvalificerad personal, brister i kommunikationen, försenat färdigställande m.m.
Om du som beställare vill få bättre koll på det juridiska läget i den situation du befinner dig i, då rekommenderas rådgivningstjänsten hos Goda Råd.

Rådgivning 30 min/1 345 kr Boka tid här

Så får du hjälp i tre enkla steg

Boka tid

Välj först en ledig tid som passar dig.

Betala

Genomför betalningen. När betalningen gått igenom får du bekräftelse per e-post gällande din bokning och betalning.

Lyssna till goda råd

När det är dags för rådgivning kommer en av våra rådgivare att genomföra mötet på avtalad tid.

Så här förbereder du dig inför mötet

För att utnyttja mötestiden så effektivt som möjligt är det viktigt att du är förberedd. Du kan stolpa upp frågor i punktform. Ha gärna eventuella skriftliga handlingar hos dig vid mötet. Sitt gärna i en lugn miljö, ha telefonen tillräckligt laddad och se till att du har möjlighet att föra anteckningar.
När det är dags för rådgivning kommer en av våra rådgivare att kontakta dig. Om du har valt digitalt möte får du en stund före mötet en länk till det digitala mötesrummet.
Vid digitalt möte behöver du ha programmet Microsoft Teams installerat på din dator. Om du ännu inte har det, kan du ladda ner det genom att klicka på länken nedan.

Installera Teams

Detta händer under mötet

Mötet inleds med att du berättar om ditt ärende, varefter rådgivare och du samtalar. Här finns utrymme att ställa frågor. Målet är att bedöma din situation juridiskt och finna en väg framåt. Rådgivaren kommer att presentera olika alternativa vägval och förklara vad dessa kan betyda för dig, juridiskt, praktiskt och ekonomiskt. Slutligen kommer rådgivaren ge dig en rekommendation och föreslå en översiktlig handlingsplan, så att du vet hur du ska agera framöver.

Boka tid

Juridiska tips, från jurister

Goda Råd har höga krav på sina medarbetare. Endast personer som är utbildade jurister samt har praktisk erfarenhet av bostadsjuridik kan agera som rådgivare. Utöver dessa höga kunskapskrav sätter Goda Råd även ribban högt när det gäller social kompetens och förmågan att uttrycka sig enkelt, tydligt och begripligt i komplexa sammanhang. Allt för att du som kund ska känna dig trygg och säker när du vänder dig till Goda Råd.
Rådgivning 30 min/1 345 kr Boka tid här