Skip to main content

Hjälp att engagera rätt ombud

Det ska sägas direkt, det finns skönare stunder än den när du inser att du behöver hjälp av ett juridiskt ombud för att hävda din rätt. Det är en situation som de
flesta har liten eller ingen erfarenhet av och därför finns helt naturligt många frågetecken och en känsla av osäkerhet. Att få tag i rätt ombud kan vara helt avgörande för utfallet i ditt ärende.

Men hur ska man kunna hitta ombud, värdera alternativen, och välja rätt? Det är här Goda Råd kommer till din hjälp med tilläggstjänsten Matchning. Vi är själva jurister och har agerat som ombud i just denna typ av ärenden. Vi vet vilka kompetenser, erfarenheter och andra aspekter som är viktiga vid val av ombud. Därför kan vi hjälpa dig att välja rätt och tillse att ditt ärende får kortast möjliga uppstartstid.

För vem?

Tilläggstjänsten Matchning riktar sig till dig som har behov av ett bostadsjuridiskt ombud. Vi rekommenderar alltid att först boka ett rådgivningssamtal. Under rådgivningen kommer det bli tydligt om du har starka skäl att anlita ombud.

Om du behöver ombud, och du vill ha vår hjälp att hitta rätt, bistår vi dig gärna med att matcha ditt ärende och dina mål mot lämpligt ombud.

Vilka fördelar finns?

Hur kan man utvärdera och beställa avancerade tjänster inom ett område man inte har erfarenhet av? Det enkla svaret är att det kan man inte. När det gäller området juridik behöver man troligen vara jurist, eller ha motsvarande kunskaper och erfarenheter. Annars kommer man antagligen välja utifrån om personen är trevlig, ger ett gott intryck, och att prisbilden framstår som rimlig. De viktigaste yrkesmässiga egenskaperna är svåra för en lekman att bedöma.

Den främsta fördelen med Matchning är att vi som är jurister bedömer din situation med utgångspunkt i din berättelse och vi värderar dina behov. Vi kan sedan matcha dem med kompetenser, erfarenheter och egenskaper hos ombud som vi känner till och känner förtroende för. Därigenom får du inte bara tag i en jurist, utan en som har väldigt goda förutsättningar att ta sig an ditt ärende på bästa sätt.

En rimlig fråga är varför det inte går att anlita Goda Råds jurister. Vi har valt ett upplägg för vår verksamhet där vi ger råd. Vi har noterat att att det på marknaden saknas oberoende rådgivning gällande bostadsjuridik, trots att vi ser att det finns många människor som har funderingar och som känner oro för egen del eller för nära och kära. Vi vill vara de jurister som svarar på dessa frågor.

Kan matchning spara mig pengar?

Ett bostadsjuridiskt ärende kan ha stor påverkan på din ekonomi. Skillnaden i kronor och ören mellan rätt eller fel ombud för uppdraget kan därför vara avsevärd. Alla som är i en svår situation behöver ha ett ombud som genom sin kompetens maximerar möjligheterna till framgång i ärendet.

Matchning kostar 4 995 kr. Kostnaden för att finna rätt ombud ska ställas i relation till de pengar som står på spel. Det är enligt vår mening lätt att inse att Matchning kan vara en mycket god kostnadsbesparande investering.

Hur går matchning till?

Vårt arbete med Matchning sker i fem steg:
1

Juridisk ärendebeskrivning

  • Uppdraget inleds med att du får ett formulär från oss som du fyller i och returnerar.
  • Vi tillför handlingen våra egna observationer för ärendet och en juridisk sammanfattning.
  • Rådgivaren du talat med definierar vilka erfarenheter, specialkunskaper och personliga egenskaper ditt ärende kräver hos ett ombud.
2

Matchning av ärende mot ombud

  • De bostadsjuridiska ombud som uppfyller kraven listas.
  • Efter noggranna överväganden kontaktas den/de ombud som är bäst lämpade.
3

Kontroll av jäv

  • Vi tar kontakt med tilltänkt ombud som utför jävskontroll för att säkerställa att intressekonflikt inte föreligger. (Goda Råds egen jävskontroll har redan skett före uppdragsstart).
4

Kontroll av tillgänglighet

  • Vi redogör för karaktären av och behoven i ditt ärende. Vi kontrollerar att det finns engagemang och tidsmässigt utrymme för ditt ärende hos ombudet.
5

Uppdraget utfört, klart för överlämning till ombud

  • Vi kontaktar dig och presenterar matchningen.
  • Efter godkännande från dig sker överlämning av vårt kompletta material, så att ombudet snabbt, smidigt och enkelt kan ta vid och driva ditt ärende vidare, i samråd med dig.

Hur bokar jag matchning?

Klicka bara på ”Boka” nedan. Du väljer datum och klockslag som passar dig, och betalar mötet i förskott.

Boka

Kan jag få ytterligare hjälp?

Vår huvudsakliga tjänst är själva rådgivningen. Om särskilda behov föreligger kan det vara lämpligt att boka någon av våra tilläggstjänster (tilläggstid, matchning, genomläsning av avtal).