Skip to main content

Karriär

Varje år drabbas 10 000-tals svenska privatbostadsägare av juridiska utmaningar som de behöver hjälp för att reda ut. Vill du bli den som står på deras sida och ledsagar dem mot en lösning som skyddar deras hem och familjeekonomi? Vill du ha ett arbete där din kompetens och kommunikationsförmåga ställs på svåra prov, men där du till stor del kan styra var och när du utför ditt arbete? I så fall hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Goda Råd.

Vem är du?
Du är utbildad jurist, med färdig examen, och du har betydande praktisk erfarenhet av att ansvara för och driva egna ärenden inom bostadsjuridik.
Du är bevandrad inom köprätt och entreprenadrätt. Du har hög social kompetens och god förmåga att lyssna, göra snabba analyser, bilda dig en uppfattning om förutsättningarna i det enskilda fallet, och uttrycka dina tankar på ett sätt så att även en (troligen emotionellt påverkad) person utan juridisk bakgrund, lätt förstår.

Du formulerar dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Du har ett starkt engagemang och finner en inre belöning i att hjälpa människor.

Vad erbjuder vi?
Goda Råd erbjuder ett arbete med hög grad av frihet. Du kan i det närmaste arbeta från vilket hörn av världen du vill, så länge det går att garantera säker uppkoppling via mobiltelefon/dator. Du kan arbeta de timmar du vill, under förutsättning att tiderna passar kundernas önskemål.

Är du intresserad?
Om du känner att det skulle vara intressant att arbeta på Goda Råd, vill vi inleda med att lära känna dig lite bättre. Skriv ned dina kontaktuppgifter och några rader om din bakgrund och dig själv som person, och maila oss på karriar@godarad.se.