Skip to main content

Enkla svar på svåra frågor

Här har vi samlat svar på olika frågor kring hur Goda Råds rådgivningstjänst fungerar.

Hittar du inte svar på din fråga om vår tjänst, vänligen mejla din fråga till info@godarad.se

FAQ

Vad menar ni med privatbostad?

Med det menar vi en bostad vars innehavare är privatperson(-er). Bostaden kan vara en villa, radhus, fritidshus och andelslägenhet, men även en nyttjanderätt av bostadsrätt.

Vilka frågor räknar ni som bostadsjuridiska?

Frågeställningar som har en nära koppling till en privatbostad. Det kan t.ex. vara frågor före, vid eller efter en överlåtelse av villa, radhus, fritidshus, andelslägenhet eller bostadsrätt. Det kan också vara frågor som rör entreprenader (renovering/ombyggnad/tillbyggnad). Vi arbetar dock inte med frågor gällande uthyrning och hyresrätter.

Kan jag boka rådgivning för andra än bostadsjuridiska frågor?

Nej, Goda Råd är för närvarande specialiserade uteslutande på bostadsjuridik. Om dina frågor exempelvis handlar om en gåva eller arv där en fastighet eller bostadsrätt berörs, är Goda Råd inte rätt tjänst för dig (vi rekommenderar då att du istället kontaktar en jurist inom familjerätt).

Kan jag boka nu och betala efter mötet?

Nej, för att din bokning ska vara giltig måste du ha betalat för mötet i förskott.

Kan jag annullera min bokning efter att jag har betalat?

Du kan avboka din tid, och få pengarna tillbaka (eventuella bankavgifter som har uppstått avräknas) fram till 24 timmar innan mötesstart. Efter denna tidpunkt kan du avboka din tid, men då utan återbetalning.

Vilket resultat kan jag kräva efter ett genomfört samtal?

Det du ska förvänta dig är att bli personligt, trevligt och respektfullt bemött, få din fråga juridiskt genomlyst, få din juridiska situation beskriven på ett tydligt sätt på lättförståelig svenska (eller engelska om du hellre vill det), samt få en bild av vilka alternativa vägval som du står inför och vilka risker och möjligheter som finns i dessa. Slutligen lämnar vi en rekommendation avseende vilken väg vi uppfattar som det bästa alternativet för dig utifrån förväntat ekonomiskt utfall.

Kan någon av Goda Råds jurister bli mitt juridiska ombud?

Alla våra jurister är kvalificerade och har erfarenhet att vara juridiska ombud i bostadsjuridiska ärenden, men inom ramen för Goda Råds affärsidé ska vi fungera som oberoende rådgivare och inte som ombud i enskilda ärenden. Vårt svar är därför nej.

Tar ni ansvar för arbetet utfört av det juridiska ombud ni matchar mig med?

Vi matchar ärende endast med ombud som vi känner väl till och som besitter värdefull kompetens och erfarenhet för ärendet. Det juridiska ombudet ansvarar för sina tjänster och sitt agerande i ditt ärende.
För vår del av arbetet följer vi gällande rätt, och vi förbinder oss att också följa eventuella beslut från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Skulle ARN lämna rekommendation till oss, kommer vi utan undantag att följa den.

Vad händer om ni rekommenderar att jag ska ha ett juridiskt ombud?

När vi finner att du har goda skäl att anlita ombud, betyder det att du, om du inte skulle anlita ombud, riskerar betydande ekonomiska förluster. När ombud behövs berättar vi det tydligt för dig.

Vad händer om jag behöver mer hjälp efter samtalet?

Vårt mål är att vid rådgivningen ge dig hjälp till självhjälp så långt vi anser det lämpligt och möjligt. Kan du hantera ärendet vidare själv slipper du kostnader för juridiskt ombud.
Vid mer komplexa ärenden tillhandahåller vi tilläggstjänsten Matchning. Vem som omhändertar ett juridiskt ärende, och hur, är ofta av stor betydelse för utfallet. Det är därför viktigt att ditt ärende snarast möjligt hamna i rätta händer. Tjänsten Matchning innebär att vi hjälper dig att hitta byrå och ombud som har utrymme för att på en gång ta sig an ditt ärende, och som har relevant kompetens och erfarenhet inom aktuellt rättsområde.
Vi sköter kontakten vid överlämningen. Våra anteckningar från rådgivningen och din berättelse utgör grunden för kommunikationen mellan oss och ombudet. Vi redogör för ärendet och vi kontrollerar tillgängligheten hos möjliga ombud. När överlämning sker förmedlar vi kontakten till dig. Denna tilläggstjänst kostar 4 995 kr inkl. moms och betalas antingen via bokadirekt.se eller i efterhand via faktura.

Vad händer om jag behöver mer tid med Goda Råd efter mötet?

Om det visar sig att mötestiden inte räcker till är det möjligt att förlänga och fortsätta mötet direkt, under förutsättning att rådgivaren inte är uppbokad då. Om det inte går att förlänga tiden får du boka ett fortsättningsmöte, gärna så nära i tid som möjligt, helst senare samma dag. Tilläggstiden kostar i båda fallen 500 kr per påbörjad kvart. Kostnaden för tilläggstid betalar du i efterhand via faktura.

Kan jag använda tjänsten om jag är utomlands?

Ja, tjänsten fungerar i det närmaste i hela världen. Fungerar det bara tekniskt, så finns det inga hinder. Frågeställningen behöver dock omfattas av svensk lag, vilket betyder att boendet som din fråga rör måste ligga på svenskt territorium.

Kan ni läsa igenom mitt avtal?

Om du känner dig osäker på vad det som står i ditt avtal egentligen betyder för dig, kan vi göra en genomläsning. I kostnaden för rådgivningen innefattas dock inte granskning av handlingar. För genomläsning tillkommer en kostnad om 2 495 kr per timme inkl. moms. Genomläsning av överlåtelseavtal eller entreprenadavtal kräver normalt inte mer än en timme. Om du vill att genomläsning av avtal ska göras inför rådgivningen, behöver du ange detta separat och även se till att bifoga avtalet digitalt som pdf. Kostnaden betalar du i efterhand via faktura.

Vart vänder jag mig med eventuella klagomål?

Vårt mål är självfallet att uppfylla dina förväntningar. Om du ändå skulle känna missnöje ber vi dig beskriva din upplevelse och ange exakt vad det du är missnöjd med. Glöm inte att skriva namn och kontaktuppgifter. Mejla ditt meddelande till: kundtjanst@godarad.se

Vad händer om jag har flera olika frågor?

Om du har flera bostadsrelaterade frågor går det bra att ställa dem alla, även om de inte rör samma situation eller samma boende. Den tid du bokar står till ditt förfogande. Behövs mer tid finns möjligheten att boka tilläggstid.

Vad händer om mötet bryts av tekniska orsaker?

På Goda Råd har vi högkvalitativ teknisk utrustning och stabil uppkoppling för att minska risken för tekniska störningar. Det går trots detta inte att utesluta att problem kan uppstå.
Om du väljer videomöte, men uppkopplingen bryts, gör vi ett försök att återupprätta kontakten. Om problemet kvarstår kontaktar vi dig istället på det telefonnummer som du har angett, så får mötet fortsätta per telefon istället.
Om du har valt telefonmöte och samtalet bryts ringer vi tillbaka.
Kontrollera gärna före mötet att din telefon är tillräckligt laddad samt att täckning finns där du ska vara under mötet.

Vad betyder Nöjd-kund-garanti?

För att du som aldrig har testat vår rådgivning tidigare ska känna dig trygg att boka en tid erbjuder Goda Råd en nöjd-kund-garanti. Det betyder att om du efter rådgivningen inte är nöjd erbjuder vi dig bokningsavgiften tillbaka. Vårt enda förbehåll är att vi vill veta vad i leveransen som inte nådde förväntningarna. Läs mer här.