Skip to main content

Få saker står högre på önskelistan än förbättringsåtgärder i den egna privatbostaden. Men
dessvärre är det många bostadsdrömmar som kraschar på vägen till förverkligandet.
Kombinationen, av att de flesta beställare är ovana vid entreprenader och att hantverkare sällan brinner för pappersarbete, gör att det vid de flesta entreprenader lämnas en hel del öppet. När sedan frågor uppkommer är det inte förvånande att stora tolkningsskillnader mellan beställare och entreprenör leder till meningsskiljaktigheter. Detta är särskilt problematiskt för beställaren, då
osämja med entreprenören innebär betydande praktiska hinder och stora ekonomiska risker för den personliga ekonomin.

Känner du igen dig och vill minska osäkerheten, förstå dina rättigheter och skyldigheter bättre, och få alternativa vägar framåt presenterade, finns hjälpen bara ett samtal bort.

För vem?

Rådgivningstjänsten riktar sig främst till dig som redan har, eller planerar att beställa entreprenadarbeten. Det kan handla om renovering, till- och ombyggnad, eller om något annat mer omfattande arbete på din privatbostad.

Behovet av tjänsten kommer ofta som en blixt från klar himmel och uppstår vanligtvis i den stund beställare/entreprenör upptäcker något som avviker från det förväntade. Parterna är av motsatt åsikt och klarläggande av gällande rätt behövs.

Några vanliga saker att vara oense kring vid entreprenader är exempelvis vad som ingår i en offert och vad det tillkommer kostnader för. Ytterligare exempel kan vara kvalitén i utförandet, farhågor om okvalificerad personal, brister i kommunikationen, försenat färdigställande m.m. Skillnaderna i uppfattning kan även få otrevliga konsekvenser som krav från Kronofogden eller inkassobolag, eller i värsta fall utfärdad stämning från domstol.

Om du som beställare vill få bättre koll på det juridiska läget i den situation du befinner dig i, då är det fördelaktigt att du använder dig av rådgivningstjänsten hos Goda Råd.

Vilka fördelar finns?

När det gäller bygg och entreprenad är det lätt hänt att man låter känslorna styra, och i ren frustration över entreprenörens agerande ställer till det för sig själv. Det kan bli kostsamt att exempelvis avvisa entreprenören från fortsatt arbete, eller att plötsligt uppställa vissa (nya) villkor. Det finns mycket att vinna på att agera korrekt och välja rätt lösning. Generellt ska man aldrig dra igång kostsamma juridiska processer, om de går att undvika.

Det finns som regel flera alternativa vägar att ta, men för ett medvetet vägval krävs
inblick i vilka de är och vart de leder. Faktorer som påverkar ens val är förstås dels den faktiska situationen man står inför, dels ens personliga förutsättningar. Den rätta lösningen är den som utgår från gällande rätt, beaktar din specifika situation, dina förutsättningar, ditt mål, och lägger fokus på de faktorer som är viktigast för dig.

Goda Råd finns till för att lyssna till dig, upplysa dig, och hjälpa dig att fatta juridiskt relevanta beslut. Dina möjligheter till bästa ekonomiska utfall maximeras, men det sker med beaktande av omständigheter som du värderar högst. Du får också tips om hur du undviker de kostsamma juridiska fallgropar som det finns gott om i samband med entreprenader. Den största fördelen med rådgivningen är att den hjälper till med att belysa alternativen så att du kan fatta medvetna beslut.

Kan rådgivningen spara mig pengar?

Med tanke på kostnaderna för entreprenader är det inte märkligt att tvisterna ofta handlar om hundratusentals kronor, ibland t.o.m. om miljonbelopp. Ett av rådgivningens främsta mål är att skydda dina tillgångar. Under rådgivningen kan det därför föras resonemang kring vilka alternativ du har att välja på, men också vad dessa innebär för dig rent ekonomiskt.

Vi vill genom rådgivningen gärna ge dig verktyg för att lösa tvisten själv, då det generellt sett är ekonomiskt fördelaktigt att slippa anlita juridiskt ombud för att driva ärendet rättsligt. Ibland är det en absolut nödvändighet att anlita ombud, och när vi noterar att sådant behov finns berättar vi det tydligt. Vi förklarar också vad det innebär för dig ekonomiskt att anlita ombud.

I samband med entreprenader är det också viktigt att så gott det går undvika att bli stämd av sin entreprenör. Att tvista mot entreprenörer är förenat med betydande ekonomiska risker. Om du ändå blir stämd är det viktigt att ha agerat på ett sådant sätt att agerandet går att försvara med stöd i gällande rätt. Enkelt uttryckt ska man alltså från ett tidigt stadium ha agerat så att man maximerar sannolikheten för att nå framgång i domstol. Motsatsvis kan sägas att om man fattar förhastade och juridiskt felaktiga beslut så kan man förstöra för sig själv samtidigt som man ökar motpartens chanser till full framgång.

Så vårt svar är därför JA. Vi anser att en rådgivning som kostar 1 495 kr och kan bidra till att skydda dina tillgångar, kan vara en bra besparingsåtgärd.

Hur går rådgivningen till?

En rådgivare hos oss ringer upp dig på den tid du bokat och på det nummer du har angett. Som alternativ erbjuder vi digitalt möte, dit både du och rådgivaren ansluter på bokad tid. Under rådgivningen går vi igenom din situation för att skapa oss en juridisk översiktsbild. Vi förklarar enkelt och tydligt vad detta betyder för dig och vilka alternativa vägar som finns, samt vilka möjligheter och risker dessa innebär. Slutligen kommer vi med en rekommendation med en översiktlig handlingsplan som förklarar hur du ska gå tillväga.

Hur bokar jag rådgivning?

Klicka bara på ”Boka” nedan. Du väljer datum och klockslag som passar dig, och betalar mötet i förskott.

Boka

Kan jag få ytterligare hjälp?

Vår huvudsakliga tjänst är själva rådgivningen. Om särskilda behov föreligger kan det vara lämpligt att boka någon av våra tilläggstjänster (tilläggstid, matchning, genomläsning av avtal).