Skip to main content

Det finns bokstavligen tusen saker som kan gå fel mellan säljare och köpare i en bostadsaffär. Kombinationen av snabba processer och stora belopp gör risken för den personliga ekonomin hög. Vill du finna en väg ut ur den uppkomna situationen, finns lösningen bara ett samtal bort.

För vem?

Rådgivningstjänsten riktar sig till dig som har köpt eller sålt en privatbostad, eller som planerar att göra det. Behovet av tjänsten kommer ofta som en blixt från klar himmel och uppstår vanligtvis i den stund köparen ser något som uppfattas vara ett avsteg från det avtalade eller från det man utgått från vid köpet. Typiska anledningar till missnöje hos köpare är t.ex. fuktskada, mikrobiell påväxt (mögel) och areaavvikelser (antalet kvm eller möjligen fördelningen mellan bo- och biyta). Det kan vidare vara felaktigt utförda elinstallationer, ventilationsfel p.g.a. flyttat kök, och vid fastighetsköp kan det också vara läckande tak, otät dränering, fel på VVS-lösningar, eller brister i isoleringen.

Det finns med andra ord väldigt ofta en diskrepans mellan parternas uppfattning. Inget objekt är helt fritt från fel, men med dagens prisnivåer är förväntningarna ofta höga. Den juridiska sanningen är att en köpare behöver stå ut med vissa fel, medan det är rimligt att få ersättning för andra. Om man inte är säker på juridiken kring köprättsliga fel, och man vill få en fördjupad inblick i vad lagen säger och hur domstolarna dömer, då är det fördelaktigt att använda sig av rådgivningstjänsten Goda Råd.

Vilka fördelar finns?

Risken med att på egen hand försöka lösa sin situation kan vara dels att man bäddar för en kostsam process som möjligen gått att undvika, dels att man utsätter sig för risker som går att undvika eller i vart fall begränsa.
Den främsta fördelen med rådgivningen är därför att ge dig kunskap så att du kan bygga ditt beslutsfattande på en stabil juridisk grund.

Kan rådgivningen spara mig pengar?

Med tanke på att bostadsaffärer är våra största privatekonomiska investeringar, så är det inte heller märkligt att bostadstvister kan handla om hundratusentals kronor, eller t.o.m. miljonbelopp. Ett av rådgivningens främsta mål är att skydda dina tillgångar. Under rådgivningen kan det därför föras resonemang kring vilka alternativ du har att välja på, men också vad dessa innebär för dig rent ekonomiskt. Vi vill genom rådgivningen gärna ge dig verktyg för att lösa tvisten själv, då det generellt sett är ekonomiskt fördelaktigt att slippa anlita juridiskt ombud för att driva ärendet rättsligt. Ibland är det dock nödvändigt att anlita ombud, och när vi noterar att sådant behov finns berättar vi det tydligt. Vi förklarar också vad det innebär för dig ekonomiskt att anlita ombud. Såvårt svar är därför JA, vi anser att en rådgivning som kostar 1 495 kr och kan bidra till att skydda dina tillgångar värda kanske miljontals kronor, kan vara en bra besparingsåtgärd.

Hur går rådgivningen till?

En rådgivare hos oss ringer upp dig på den tid och på det nummer som du angett. Om du valt digitalt möte, så skickar vi en länk (till ett digitalt mötesrum) till den mailadress du angett. Under rådgivningen går vi igenom din situation och bildar oss en juridisk översikt. Vi förmedlar denna till dig på ett enkelt och tydligt sätt. Vi förklarar också vilka alternativa vägar som finns, samt vilka möjligheter och risker dessa för med sig. Slutligen lämnar vi en rekommendation om hur vi anser att ärendet hanteras bäst framöver.

Hur bokar jag rådgivning?

Klicka bara på ”Boka” nedan. Du väljer datum och klockslag som passar dig, och betalar mötet i förskott.

Boka

Kan jag få ytterligare hjälp?

Vår huvudsakliga tjänst är själva rådgivningen. Om särskilda behov föreligger kan det vara lämpligt att boka någon av våra tilläggstjänster (tilläggstid, matchning, genomläsning av avtal).