Skip to main content

En given utgångspunkt för alla entreprenader är att utförandet ska vara avtalsenligt. Har du gjort en viss beställning så är beställningen exakt vad du har rätt att förvänta dig att erhålla från entreprenören, både avseende material och utförande. Entreprenören eller någon hantverkare kan inte utan vidare bestämma att avvika från avtalet eller från ritningar som hör därtill. Avtalet är alltså bestämmande för vad du har rätt att förvänta dig. Men väldigt ofta är avtalet inte är särskilt detaljerat och först när något i utförandet väcker förvåning uppkommer frågan hur det egentligen ska vara. I detta skede kan beställaren och entreprenören ha vitt skilda uppfattningar. Men det är inte kört för beställaren bara för att det inte står i avtalet hur något ska vara utfört! Utöver avtalet påverkar lagar, regler och tillverkarens/leverantörens monteringsanvisningar, som entreprenören har en skyldighet att följa.

När du som privatperson beställer bygg- och renoveringstjänster av en entreprenör är du konsument. Som konsument har du särskilda rättigheter. Enligt 4 § konsumenttjänstlagen ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt. Du har alltså en lagstadgad rätt till fackmässigt utfört arbete.

Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman samt att alla installationer görs enligt leverantörens monteringsanvisning.

Vad som kan krävas av en normalt kunnig och skicklig fackman bestäms i sin tur som regel av respektive branschorganisation.

Som exempel kan nämnas att Byggkeramikrådets regelsamling BBV sedan lång tid anses utgöra riktlinjerna för keramiska golv- och väggkonstruktioner i våtrum. För fackmässighet i utförandet av keramiska golv- och väggkonstruktioner i våtrum ska alltså BBV:s riktlinjer vara uppfyllda.

Sammanfattningsvis kan sägas att avtalet mellan dig och entreprenören bestämmer hur arbetet ska vara utfört, men om det inte står i avtalet så ska arbetsresultatet i vart fall vara fackmässigt. Du ska med andra ord inte behöva nöja dig med vilket utförande som helst. Du har relativt långtgående rättigheter som du kan kräva att entreprenören uppfyller.