Skip to main content

Att ett företag i sin marknadsföring säger sig ha behörighet skapar en känsla av ökad tilltro och trygghet. Du som kund vill veta att den som utför arbetet vet hur man ska göra, för att resultatet ska bli det du önskar dig. Du tänker att den som har behörighet har fått lära sig hur man gör. Du tänker helt rätt – relevant utbildning och behörighet är avgörande för arbetsresultatet.

Att inneha behörighet är sällan obligatoriskt. Vid arbeten som kan innebära fara för liv och hälsa (som t.ex. elinstallationer) ställs särskilda lagkrav. Men badrum får egentligen vem som helst bygga och dräneringslösningar får också installeras utan särskild behörighet. En annan sak är att behörighet och kompetens i alla lägen är önskvärd.

Även om det är mindre vanligt, så förekommer det att visst bolag eller viss person saknar behörighet helt, trots att motsatsen påstås. Det här går att kontrollera. Hos den organisation entreprenören säger sig ha behörighet kan man kontrollera den påstådda behörigheten genom ett telefonsamtal eller genom sökning på organisationens hemsida. Gör en kontroll!

Vi kommer att skriva mer om temat behörighet framöver. Vi kommer bl.a. att utveckla frågan om underentreprenörers behörighet då.